Հովհաննես Մարգարյան

Turn In, Turn On, Drop Out

2005

Տեւողություն: 5 րոպե


Ցուցահանդեսներ
2007 “Երևան-տագնապ” ՆՓԱԿ, Երևան
2007 Umtrieb-Gallery for contemporary art, Կիլ, Գերմանիա
2005 “On the Move”, Basement, Վիեննա, Ավստրիա