Հովհաննես Մարգարյան

Օտարոտի մարդը

2004

Տեւողություն: 5 րոպե


Ցուցահանդեսներ
2007 թ. Umtrieb-Gallery for contemporary art, Կիլ, Գերմանիա