Համլետ Հովսեփյան

Վարդագույն Կով - Վարիացիաներ ըստ Էնդի Ուորհոլի նկարի

2002